ReeGo

Realitní program pro import dat na server www.levnebydleni.cz:

ReeGO24 je pokročilý CRM a MLS systém navrľený přímo pro realitní kanceláře s přímým napojením do sítě ReeGO24.net. Sluľby této sítě jsou integrovány přímo do prostředí samotného programu. Troufneme si říct, ľe na současném trhu nemá konkurenci.


ReeGO REAL je zcela totoľný systém jako ReeGO24, ovąem bez napojení na sdílené realitní zakázky. Tato verze je vhodná pro realitní kanceláře, které nechtějí přístup do veřejných sítí nebo které pouľívají pouze svoji vlastní privátní sí» zakázek.


Co vám přinese ReeGO?
Výrazně vám ąetří čas a náklady na administrativu, hardware, správce sítě či administrátora.


Pouľívá unikátní technologie


ReeGO unikátní technologie výrazně zefektivňují a zjednoduąují vaąi práci. Páruje nabídku s poptávku naprosto přesně i podle sloľitých poľadavků klienta na lokalitu hledané nemovitosti.
Dokáľe přirozeně filtrovat poptávky podle konkrétní nabídky.


Jste dostupní kdekoliv na světě on-line


Pracujte plnohodnotně a bez omezení kdekoliv: v kanceláři, kavárně, doma i v terénu.


Exportuje na řadu realitních serverů


Jedním klikem můľete exportovat libovolnou zakázku na realitní portály. Exportem nejen zviditelníte vaąi zakázku, ale zároveň si značně zlepąíte pozici vaąich vlastních webových stránek v internetových vyhledavačích google, seznam, atd...


Není třeba nic instalovat


Nejedná se o instalovanou aplikaci. Nepotřebujete ľádný daląí software na vaąem počítači.


Má snadné a intuitivní ovládání


ReeGO REAL se snadno a příjemně ovládá. Bohaté moľnosti správy nastavení a přizpůsobení celého programu umoľňují uľivateli nastavit si celý systém dle vlastních poľadavků.


S námi jste o krok napřed


Systém stále rozvíjíme, zdokonalujeme a roząiřujeme, a to i na základě vaąich připomínek.


Snadná integrace správy nabídek do externího prostředí


Máte-li svůj vlastní web, který pouľíváte pro správu nabídek, není problém integrovat celý systém správy nabídek ReeGO REAL do vaąeho stávajícího webu.


Moľnost individuální grafické úpravy systému


Moľnost kompletní změny grafiky jak programu samotného, tak vitrín, oznámení a veąkerých výstupů do vizuálního stylu vaąí firmy.


Bezpečný přenos dat


Veąkerá komunikace programu probíhá zabezpečeně na stejné úrovni jako např. internetové bankovnictví. K vaąim datům se tak nikdo nepovolaný nedostane.


Realitní program ReeGO - homepage
Levné Bydlení | Levné knihy | Levné lyľe | Sportovní potřeby a oblečení | Sconto nábytek | Interiérové dveře Olomouc | Kuchyně a kuchyňské linky | Luxusní Bydlení | CZ Real Estate | Garáľová vrata | další odkazy...