Právní poradna


Spolupracujeme s advokátní kanceláří KF Legal s.r.o., advokátní kanceláří se sídlem v Praze, která se specializuje na nemovitosti

PORADNA JE ZDARMA!

Původní příspěvek, na který reagujete::
Jméno: Advokátní kancelář KF Legal
Text: Váľená paní Nekvapilová, pro kvalifikované posouzení Vaąí situace bychom od Vás potřebovali doplnit následující informace: Zakládala dohoda z roku 1958 věcné břemeno pouze konkrétně osobě vlastníka sousedního pozemku nebo se toto právo vztahovalo k sousednímu pozemku? V případě první moľnosti by věcné břemeno zaniklo smrtí oprávněné osoby, tedy pokud by původní vlastník, který uzavřel dohodu, byl jiľ po smrti, Vy byste touto dohodou nebyla nijak vázána. Byly Vámi na pozemku vysázeny stromy nebo realizována stavba? Pokud ano a jednalo by se tak poruąení dohody, která takové jednání zakazovala. Jestliľe vąak takové poruąení nikdo nenamítal ve lhůtě tří let, doąlo by k promlčení věcného břemene a opět byste nebyla obsahem dokumentu vázána. Otázkou pak také je, z jakého důvodu Váą nový soused dokument předloľil, respektive čeho se domáhá a jaké následky má podle předkládaného dokumentu poruąení zákazu jednání. Ve Vaąem případě by také nepochybně hrála roli Vaąe dobrá ve správnost údajů zapsaných ve veřejných rejstřících. V případě, ľe byste potřebovala daląí právní pomoc, neváhejte se obrátit na naąi advokátní kancelář. S pozdravem Mgr. et. Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát


Odpověď, reakce na příspěvek:

 Jméno: 

 E-mail: 
 (Pozn.: E-mail se nikde nezveřejňuje)
 Text příspěvku: 
 
 Napište číslem   sto padesát jedna


Zpět na výpis příspěvků
Levné Bydlení | Levné knihy | Levné lyľe | Sportovní potřeby a oblečení | Sconto nábytek | Interiérové dveře Olomouc | Kuchyně a kuchyňské linky | Luxusní Bydlení | CZ Real Estate | Garáľová vrata | další odkazy...