Na co si dát pozor?


Výběr nevhodné banky pro můj záměr.


©patně zvolená výąe úvěru (rekonstrukce/výstavba) - po realizaci úvěru zjistím, ľe jsem potřeboval více.


©patné nastavení u výstavby (zvolím si ąpatnou banku, která neumí dobře financovat výstavby. V praxi to znamená, ľe nedostanu peníze, kdyľ potřebuji).


Nedostatečný odhad nemovitosti - (nízký odhad, rizika v odhadu).


©patně a nedostatečně doloľené příjmy.


©patné/ľádné okomentování nejasností.


Obcházení a podání několika ľádostí v jiných bankách.


Realizace celého záměru (banky se předhánějí, která z nich má lepąí nabídku - důleľité je aby byl úvěr včas poskytnutý, aby klient dodrľel smluvené termíny a neplatil sankce za nedodrľení).


Poplatky a produkty spojené s úvěrem (je potřeba zohlednit veąkeré náklady spojené s úvěrem a vypočítat výhodnost - nejniľąí úrok není ukazatelem výhodnosti hypotečního úvěru).


Podmínky úvěrové smlouvy (různé zákazy a omezení, které mohou zkomplikovat případné refinancování úvěru).


Servis/vstřícnost ze strany banky.

Levné Bydlení | Levné knihy | Levné lyľe | Sportovní potřeby a oblečení | Sconto nábytek | Interiérové dveře Olomouc | Kuchyně a kuchyňské linky | Luxusní Bydlení | CZ Real Estate | Garáľová vrata | další odkazy...