Daňová poradna


Spolupracujeme s daňovou poradenskou kanceláří AUDIT PROFESIONAL, spol. s r.o., se sídlem v Ostravě, která se specializuje na auditní, daňové a související poradenství

PORADNA JE ZDARMA!

Dotazy - Daňová poradna

UPOZORNĚNÍ: Tento prostor slouľí k online dotazům daňové poradny. Dodrľujte prosím pravidla sluąného chování a vyhněte se vulgárním výrazům. Příspěvky nedodrľující pravidla sluąného chování budou smazány.Olina K. (11.05.2016 11:52:06)
Dobrý den, kdyľ vlastním byt na Praze 1 od února 2015, mám teď řeąit daň z nemovitosti? Přijde mi nějaký dopis? Děkuji, Olina K.
© Daňová poradna AUDIT PROFESIONAL, s.r.o. (11.05.2016 12:04:13)
Dobrý den Do 31.1.2016 jste měla povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2016, kde jste si měla vypočíst daň z nemovitých věcí. Splatnost této daně je ve dvou splátkách a to do 30.5. a 30.11 přísluąného zdaňovacího období. Pokud celková částka daně je do 5.000,- Kč, dań se hradí jednorázově do 31.5. přísluąného zdaňovacího období. Pokud jste si nesplnila povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí, tak Vám můľe správce daně poslat výzvu k podání tohoto přiznání. Za opoľděné podání přiznání Vám hrozí pokuta minimálně 500,- Kč.
Tomáą (25.04.2016 14:41:06)
Dobrý den, vlastním s.r.o. a pouľívám reklamu od google a na facebooku. Musel jsem se registrovat jako identifikovaná osoba,protoľe odebírám sluľbu mimo EU, nejsem ale plátce dph. Za rok 2015 jsem byl ve ztrátě a přesto jsem díky identifikované osobě zaplatil za kaľdý měsíc 2-3 tisíce korun. Je moľné se tomu nějak vyhnout? Jsem ve ztrátě a odvádím takové částky.
Ing. Martin Hrubý (27.04.2016 08:01:16)
Dobrý den Dle § 6h ZDPH je osobou identifikovanou k dani (DPH) podnikatel, který není v ČR plátcem DPH a přijme sluľbu s místem plnění v České republice od osoby neusazené v tuzemsku. Osobou neusazenou v tuzemsku je podnikatel, který mimo jiné nemá sídlo v tuzemsku a poskytuje do ČR sluľbu s místem plnění v ČR. Reklamní sluľba je sluľba, která má místo plnění u podnikatele, který sluľbu přijímá. Z toho vyplývá, ľe opravdu jste osoba identifikovaná k dani v ČR. To ľe jste ve ztrátě u daně z příjmů nemá vliv na zákon o DPH. Jediná moľnost jak získat DPH zpět, je stát se plnohodnotným plátcem daně z přidané hodnoty, coľ sebou ale nese daląí finanční a administrativní zátěľ v podobě podávání měsíčního přiznání k DPH, kontrolního hláąení k DPH a vedení evidence k DPH.
Eliąka (14.04.2016 15:36:55)
Dobrý den, pokud mi můj otec chce darovat nemovitost v hodnotě cca 3 000 000 Kč, budu platit nějakou daň? Děkuji předem za odpověď.
© Daňová poradna AUDIT PROFESIONAL, s.r.o. (15.04.2016 11:21:59)
Dobrý den Dle § 10 odst.3 zákona o dani z příjmů jsou osvobozeny mimo jiné bezúplatné příjmy od příbuzného v linii přímé. Toto osvobození není omezeno částkou, takľe od daně z příjmů je tento příjem osvobozen. Daň z nabytí nemovitých věcí se týká pouze úplatných příjmů, takľe tento bezúplatný převod nebude zatíľen ani touto daní. Po přechodu vlastnictví a zápisu nového vlastníka, se bude nového vlastníka týkat pozue daň z nemovitých věcí. Pokud k převodu dojde během roku 2016, první daň z nemovitých věcí se bude platit aľ v roce 2017, kdy do 31.1.2017 musí nový vlastník podat přiznání k dani z nemovitých věcí.
Admin (05.03.2016 11:50:00)
Spouątíme provoz bezplatné ONLINE daňové poradny... Na dotazy bude odpovídat daňová poradenská společnost AUDIT PROFESIONAL, spol. s r.o.
Levné Bydlení | Levné knihy | Levné lyľe | Sportovní potřeby a oblečení | Sconto nábytek | Interiérové dveře Olomouc | Kuchyně a kuchyňské linky | Luxusní Bydlení | CZ Real Estate | Garáľová vrata | další odkazy...